PSDC 2022: Impacting (Workshop by Paweł Miłkowski)

Warsztaty z impaktowania, przygotowujące do PSDC 2022