Polityka Prywatności

1. Definicje

1. Administrator danych osobowych, Administrator – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego z siedzibą w Krakowie, Jana Pietrusińskiego 10B 30-32 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849757, NIP: 6762582570;

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka, Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem https://www.zadebatuj.pl/;

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. W ramach tego pojęcia rozumie się także użytkowników posiadających status “Partnerów”.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z portalu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Korzystanie z portalu

1.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta w Portalu) przetwarzane są przez Administratora: a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy bądź odpowiedzi na zadanie pytania i kontakt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; e) w celach marketingowych Administratora,

Rejestracja w portalu

2.1. Korzystanie z Portalu nie wymaga zarejestrowania w Portalu i założenia konta Użytkownika. Jednakże rejestracja i założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości takie jak: 1) możliwość dodania danego filmu z platformy do swoich ulubionych, 2) możliwość komentowania i oceniania filmu gwiazdkami w skali od 1 do 5, 3) możliwość wypełnienia ankiet w celu sprawdzenia swojej wiedzy na temat filmu.

2.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (email). W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.3. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. d) w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji w punkcie zatytułowanym MARKETING. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.

Formularze kontaktowe

3.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych jak również przy wykorzystaniu adresu mailowego podanego na Portalu (m.kluczewski@spoleczenstwocyfrowe.pl). Skorzystanie z formularza bądź przesłanie wiadomości email do Administratora wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. Marketing

Cele marketingowe

1.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna); 1.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Reklama behawioralna

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

2.2. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Marketing bezpośredni

3.1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. Portale społecznościowe

1.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

1.2. Na stronie Portalu widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków pewne informacje zostaną udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym użytkownikom sieci.

1.3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na stronie Portalu. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

1.3.1. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook https://developers.facebook.com/docs/plugins

1.3.2. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA https://dev.twitter.com/web/tweet-button

1.4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał dostęp do Portalu. Jeśli podczas oglądania strony Portalu bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika przez Facebook lub Twitter na stronie internetowej Portalu należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Portalu.

1.5. Strona Portalu zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.

1.6. Na Portalu publikowane są materiały video, które są zamieszczone na portalu YouTube. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie

1.7. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych. 1.7. W przypadku wizyty na Stronie Internetowej i odtworzeniu danego materiału video zamieszczonego na portalu YouTube, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo dany materiał video na Stronie Internetowej, co wiąże się z przekazaniem do YouTube danych osobowych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto Użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta Użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google (a co za tym idzie i na portalu YouTube), Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem materiału video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

1.8. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.9. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:

1.9.1. Facebook: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.9.2. Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.9.3. Twitter: https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.9.4. Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875;

1.9.5. Spotify: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/?version=1.0.0-GB_1.

6. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Portalu i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

1.1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), f) pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

1.2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Cookies „marketingowe”

2.1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Google ads

3.1. Strona Portalu korzysta z programu Google Ads.

3.2. Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz witryna Portalu są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.

3.3. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

3.4. Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

3.5. Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.

3.6. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookies i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookies w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookies w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Hotjar

4.1. Platforma wykorzystuje narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookies. Ponadto na Platformie umieściliśmy kod śledzenia Hotjar, który jest stosowany do zbierania (i) danych dotyczących urządzenia (tj. zbieranie i przechowywanie adresu IP w formie zanonimizowanej, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje na temat przeglądarki, kraj jako lokalizacja geograficzna i preferowany język wyświetlania witryny) oraz (ii) danych dziennika (tj. domena, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzone strony, kraj jako lokalizacja geograficzna i preferowany język wyświetlania witryny, data oraz godzina dostępu do witryny). Hotjar korzysta także z usług osób trzecich, takich jak Google Analytics i Optimizely. Więcej informacji na temat usług ochrony danych Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

4.2. Narzędzie Hotjar jest własnością spółki prawa maltańskiego pod firmą: Hotjar Limited z siedzibą w Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

4.3. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

4.4. Podstawę prawną dla tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania z Hotjar.

4.5. Dane zostaną zatrzymane przez Hotjar przez okres 365 dni (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011640427-Data-Retention) i przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej.

4.6. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookies w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas świadczenia przez Portal usług, opisanych w Regulaminie, na rzecz Użytkowników w tym przez cały okres rejestracji Użytkownika na Portalu oraz przez czas długości przedawnienia roszczeń.

8. Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

1.2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

1.3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

1.4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

1.6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;

1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

1.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć mailowo pod adresem mailowym Administratora: m.kluczewski@spoleczenstwocyfrowe.pl;

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

9. Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Przekazywanie danych poza eog

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Portalu do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google, Facebook, Twitter).

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie mailowo pod adresem mailowym Administratora: m.kluczewski@spoleczenstwocyfrowe.pl;

13. Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na Portalu. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.