Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych. Fundacja specjalizuje się przede wszystkim we wspieraniu organizacji projektów o charakterze edukacyjnym, a ich beneficjentami jest młodzież szkolna i akademicka oraz kadry akademickie. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego skupia się na edukacji i rozwoju kompetencji miękkich i wiedzy z obszarów nowych technologii. Wszystkie te elementy są zawarte w statucie organizacji. Realizując przyświecające organizacji hasło „Nauka na miarę XXI wieku”, Fundacja buduje swój wizerunek i działania w oparciu o najnowsze trendy. W trakcie swojego istnienia Fundacja współpracowała i współtworzyła takie projekty jak Platforma Nauki, czyli rewolucyjnej platformy edukacyjnej oferującej wideo na życzenie. Członkowie zarządu Fundacji nie tylko są współautorami projektu Platformy, ale także aktywnie uczestniczyli i wspierali ten projekt wizerunkowo, prowadząc między innymi uroczystą galę podsumowującą pierwszy etap projektu i wybrane serie edukacyjne. FRSC odpowiada także za powstanie dwóch platform cyfrowych kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania społeczności akademickiej w Polsce – strony studiujbezgranic.pl oraz jakosc-ksztalcenia.pl zostały zrealizowane przez FRSC na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki i wypełnione treściami merytorycznymi promującymi naukę i szkolnictwo wyższe

Adres
Kraków

Filmy

Pliki